TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ

Şube Dökümanları için tıklayınız.

TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Dr.Pınar ŞİRİKÇİ 1114
Birim Personeli 1175-1140
Evde Sağlık Birimi Dış Hat 225 38 33
Faks 223 45 27
Birim Personeli 215 84 04

 

 

       Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Birimi ve Koordinasyon Birimimize bağlı 1 Toplum Sağlığı Merkezi 9 Devlet Hastanesi ve 2 Entegre Hastane bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimi Eylül 2010 tarihinde kuruldu. 2010 yılı itibari ile 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 9 hastane,2 İlçe Entegre Devlet Hastanesi ve 2 ADSM olmak üzere toplam 14 birim ile hizmetine devam etmektedir.

         Yatağa bağlı hasta grubu evde sağlık hizmeti sunumundan faydalanacaktır. Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, sağlık kuruluşuna gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hasta grubu hizmet kapsamında değildir.

Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 il ambulans servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

         Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Bulunan Hastaneler

         ► Afşin Devlet Hastanesi

         ►Andırın Devlet Hastanesi

         ►Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi

         ►Elbistan Devlet Hastanesi

         ►Ekinözü İlçe Entegre Devlet Hastanesi

         ►Göksun Devlet Hastanesi

         ►Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi

         ►Türkoğlu Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi

         ►Pazarcık Devlet Hastanesi

         ►Nurhak İlçe Entegre Devlet Hastanesi

         Evde Sağlık Hizmetleri Bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri

         ►Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi

         Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Bulunan Ağız Diş Sağlığı Merkezleri

         ►Kahramanmaraş Ağız Diş Sağlığı Merkezi

         ►Elbistan Ağız Diş Sağlığı Merkezi

 

Evde sağlık hizmetleri birimi randevu sistemi ile mesai saatleri içinde çalışır.
 
            Görevleri nelerdir?

            Daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir.

 • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olur.
 • Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirir.
 • Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verir.
 • Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlar.

   

  Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurulur?

  Hasta veya yakını ilgili telefonlardan arayarak veya evde sağlık hizmeti birimlerinde bulunan Hasta Başvuru Formunu doldurmak kaydıyla başvuru yapar.

  Türkiye’nin genelinde tesis edilen 444 38 33 (444 EV DE) ve 225 38 33numaraları mesai saatleri içerisinde aranabilir. (Faks:223 45 27)

  Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda yerinde değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu konusunda, olumlu veya olumsuz olup olmadığına bakılmaksızın en kısa sürede bilgi verilir.

 • Evde Sağlık Hizmetleri Dökümanları için Tıklayınız.

 

 

A-TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ:
 
►Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
►Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
►Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
►Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
►Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
►Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
►Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
►İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.
►İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
►Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
►Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
►Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
►Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
►Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
►Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
►İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
►Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
►Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.
►Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.
►Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.